tisdag 2 augusti 2011

C is for Citrus fruits - No! - for Confession - Mrs Denise Nesbitt's ABC-Wednesday - Round 9 - C


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren

I bet you all expected me to do a post called 'C is for Citrus fruits' and see me sitting next to a huge painted lemon! No, for this week's ABC-Wednesday-post for the letter C, I have decided make a CONFESSION. Yes, 'C is for Confession'. Right after I posted my big banana-post, I did something that I am both proud of and ashamed of. What did I do? I found a new hiding-place! As a cat, I am very proud because my two-legged Mummy/Mommie did not think of it until after about ten hours! I felt like a very clever cat indeed.


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren
(I'm lying on top of the boxes from the move. Jag ligger uppflugen på flyttkartonger.)

Ni trodde att jag skulle kalla mitt inlägg för "C is for Citrus fruit" (="C som i citrusfrukter, citroner")! Ha! Och jag skulle avbildas bredvid en jättelik, målad citron! Nej, den här veckans inlägg heter "C is for Confession" (d.v.s. bekännelse), ty jag har något jag måste bekänna. Strax efter jag gjorde bananposten gjorde jag något som jag är både stolt över och skäms för. Vad var det? Jag hittade ett nytt gömställe som matte inte kom på förrän efter cirka tio timmar! Jag kände mig som en väldigt slug katt.


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren
(This is what it looks like while we are moving in. Så här ser det ut medan vi flyttar in.)

But I also felt a bit ashamed, because I made Mummy/Mommie very worried. She kept calling my name and looked all over the new apartment at my already discarded hiding places without finding me. I did not answer her when she called my name. Time went and after fooling her so many hours, she made a hand-written sign 'Have you seen my cat Sara?' and put it on the bulletin board in the entrance to the building. Then she telephoned a cat-shelter, Fiahemmet and asked them to call her if someone drops off a little black and white cat that fits my description! This was when I started to feel guilty about my cleverness. Tears came to her eyes when she told the person at the cat shelter how much she loves me. I was her favourite! So I meowed and showed myself. She immediately hugged and petted me. She said she was so happy to see me again.


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren
(I'm hiding. Can you see me? Jag gömmer mig. Ser Ni mig?)

Men jag skämdes också efteråt. Jag satte och tryckte och teg när hon ropade mitt namn. Tiden gick utan att hon hittade mig. Hon skrev "Har Ni sett min katt Sara" på en papperslapp och satte upp den på anslagstavlan vid ingången till huset. Sedan ringde hon till katthemmet, Fiahemmet, och rapporterade att jag saknades och bad dem ringa henne om någon lämnar in en liten svart och vit katta som passar mina signalement! Det var då jag började få dåligt samvete för min slughet. Hon började gråta och berättade för personen på katthemmet hur mycket hon älskar mig. Jag var hennes favorit! Då kom jag jamande fram. Hon omfamnade mig genast. Hon sade att hon var så lycklig för att se mig igen.


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren
(This is picture is slightly out of focus. Can you see me? Fotot är något oskarpt. Ser Ni mig?)

Where did I hide? Behind a row of books on the bookshelf! In the other place where we used to live, the books were kept in a fancy cabinet with mirrored doors. No way for a cat to hide there. But these open bookshelves are easy to climb up on and hide behind the books. If you are quiet, no one will find you!


Photo/foto Copyright 2011 Christina Wigren
(Can you see me now? Ser Ni mig nu?)

Och var gömde jag mig? Bakom böckerna, så klart! Där vi bodde tidigare förvarades böckerna i ett skåp bakom spegeldörrar. Det gick inte för en katt att komma in bakom dem. De här luftiga, öppna hyllorna ger en katt oanade möjlighet att gömma sig. Det gäller att hålla tyst, så hittar ingen dig.
------
Purrs, / Nospussar,
Sara Cat / Sara KattP.S.
Click on the link to Fiahemmet to se adoptable cats in the Norrköping-area.
PS.
Klicka på länken till Fiahemmet för att se katter som söker nya hem i Norrköping och omnejd. DS.

First Commenter / Den som lämnat första kommentaren var:
Pricilla
of
The Maaaaa of Pricilla
Länk
To see other posts about the letter 'C', please visit this site or click on the image below:
För att läsa andra inlägg om bokstaven "C" besök gärna denna sida här, eller klicka på bilden nedan:

3 kommentarer:

Pricilla sa...

Sara Katt! You should not scare your mommy like that. Harry the Farm cat does that to the publicist all the time and I hate to see her crying and panicked.

nonizamboni sa...

How very cat-like of you to find another hiding place! Clever, aren't you? and charming too.

Roger Owen Green sa...

i trust that your mommy has CHASTIZED you severely!
ROG, ABC Wednesday team

parltradet - beautiful and easy-to-wear jewellery

Amazon.UK